TPI - Trä Plåt Isolerad

Beskrivning

Exempel på en isolerad hall. Här med stålstomme, takutsprång, yttertak LPT45 med vindduk, träåsar, köldbryggebrytare, isolering, diffusionsspärr och invändigt i taket LLP20. Vägg uppbyggd på samma sätt som taket men här med LVV30 utvändigt.