Z

Previous Next

Bild 1/2

Beskrivning

Lindab kan leverera slittsad lättbalk. Slittsningen gör att de termiska egenskaperna förbättras.

Om man jämför med en vanlig solid lättbalk förbättras väggens U-värde med ca 35% för en fullisolerad vägg.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.