ZS

Previous Next

Bild 1/2

Beskrivning

Lindabs slitsade lättbalk kan minska uppvärmningkostnaderna med upp till 35 procent. De eliminerar dessutom risken för köldbryggor, kondens och svärtning.

Det finns ingen mjukvara att ladda ner för den aktuella produkten.