marca 17, 2020

Oznam o fungovaní spoločnosti Lindab počas mimoriadnej situácie COVID19 
Radi by sme Vás informovali, o fungovaní našej spoločnosti počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19).
Ako zodpovedný zamestnávateľ a dodávateľ stavebných produktov a riešení robíme prísne opatrenia v súvislosti s elimináciou rizika nákazy našich zamestnancov a našich zákazníkov, ale rovnako nám záleží na plnení našich záväzkov voči Vám, naším obchodným partnerom.
 
Prevádzka a fungovanie našej spoločnosti je v tejto chvíli zabezpečené nasledovne:
Bez obmedzenia:
  • Výroba a expedícia našich produktov funguje v tejto chvíli bez obmedzenia.
  • Príjem objednávok a ich potvrdenia, cenové ponuky a rozpočty sú vybavované priebežne bez obmedzenia.
  • Dohodnuté osobné odbery na našich prevádzkach obchodnými partnermi s nastavenou splatnosťou fungujú bez obmedzenia, avšak tak, aby bol zabezpečený čo najkratší osobný kontakt s našim personálom. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste vaše osobné odbery hlásili telefonicky, tak aby sme dokumenty a tovar vedeli pripraviť vopred pre skrátenie celého procesu. Rovnako Vás chceme poprosiť o rešpektovanie našich sprísnených opatrenia počas osobného odberu.
S  obmedzením:
  • Poskytovanie služieb ako stavanie falcov, alebo skružovanie trapézov na mieste stavby je do odvolania pozastavené. V tomto prípade môžete využiť možnosť postavenia falcov priamo v našom výrobnom závode.
  • Rovnako je do odvolania pozastavený aj maloobchodný predaj a hotovostné transakcie na našich prevádzkach Jamník, Bratislava a Nitra. Maloobchodné objednávky prijímame len e-mailom a telefonicky, s tým že platby je možné realizovať len prostredníctvom internetového bankovníctva.
  • Do odvolania sme plne obmedzili stretnutia našich obchodných zástupcov na vašich prevádzkach, preto Vás žiadame, aby ste na komunikáciu v prvom rade využívali telefonickú alebo e-mailovú formu.
 

Naši zamestnanci budú vynakladať maximálne úsilie na udržanie vysokej úrovne poskytovania našich služieb, avšak v prípade meniacej sa situácie Vás chceme požiadať o toleranciu a pochopenie, pre prípadné zníženie výrobnej kapacity, dlhšieho dodacieho termínu, alebo inej prekážky z dôvodu vyššej moci.

Veríme, že túto neľahkú situáciu spoločne zvládneme a naše podnikanie sa rýchlo vráti do štandardného režimu.  Zodpovedný prístup a prevencia je teraz jediné čo môžeme v súvislosti so šírením nákazy vo svete urobiť.
 
Ďakujeme za pochopenie, V Jamníku 16.3.2020
 

Slavomír Janík                                                          Branislav Barč

Výkonný riaditeľ                                                          Obchodný riaditeľ