februára 19, 2019

BIM objekty v praxi: Nemocnica vo švédskom Lycksele

Sektor stavebníctva sa v súčasnosti čoraz viac digitalizuje. V tomto procese spoločnosť Lindab nezaostáva, a postupne rozširuje svoju databázu BIM objektov o kľúčové produkty zo svojej produkcie.
Veľmi dobrým príkladom je projekt nemocnice vo švédskom Lycksele, kde hlavnú úlohu v projekte zohrávali moderné BIM objekty, ktoré urýchlili a zjednodušili celý stavebný návrh. Tento projekt popisuje v nasledovnom článku jeho tvorca, Jonathan Jacobsson z projektantskej kancelárie TM Konsult.


Pri príprave tohto projektu sa Johan Jacobsson rozhodol použiť projekčný software Autodesk Revit a snažil sa využiť čo najviac existujúcich komponentov, ktoré sú navrhnuté v podobe BIM objektov.
- "Vzhľadom k tomu, že Lindab má všetky dostupné BIM objekty umiestnené v databáze, bolo ľahké zorientovať sa v ponuke a možnostiach, ktoré v danom projekte mám. Je praktické, že všetky ponúkané BIM objekty majú rovnakú architektúru, ponuku parametrov a názvoslovie ".


Ktoré BIM objekty ste použili v tomto projekte?
- "Použil som produkty Lindab v troch oblastiach projektu, zahŕňajúce falcovanú krytinu Lindab Seamline, komletný odkvapový systém Lindab Rainline a v neposlednom rade zachytávače snehu či komponenty pre bezpečný pohyb osôb na streche, ako sú lávky, rebríky a montážne doplnky z rady bezpečnostných prvkov Lindab Safety.Výhod použitia je nespočetne, ale za hlavnú Johan Jacobsson považuje, vysokú detailnosť prvkov a jednoduchosť aplikácie.
- "Tiež si myslím, že je mimoriadne užitočné mať možnosť zmeniť parametre prvkov, alebo ich osadenie neskôr pri projektovaní. Bez toho by to predstavovalo množstvo práce porovnateľné s 2D projektovaním. Ako dôležitý benefit chápem aj komplexnú možnosť vykazovať použité prvky a s tým spojené zjednodušenie práce pre rozpočtára, nákupcov i pracovníkov stavby samotnej. "


Johan Jacobsson, autor projektu.
 
Projekt: Nemocnica v Lycksele, Švédsko
CAD/BIM software: Autodesk Revit
Štúdio: TM Konsult v Lycksele.
Generálny dodávateľ:  Contractor Bygg AB
Popis projektu : Nová falcovaná strecha s kompletným odkvapovým systémom a bezpečnostnými prvkami
 
Ak Vás tento článok zaujal a radi by ste pri projektovaní či navrhovaní stavieb využívali Lindab software alebo CAD a BIM objekty, neváhajte sa registrovať na našom webe https://informationgateway.lindab.com/ alebo priamo na www.bimobject.com