februára 21, 2019

Lindab otvára inovačné stredisko v HelsingborguŠvédsky medzinárodný koncern Lindab, popredný svetový výrobca a predajca vzduchotechniky, ktorý poskytuje komplexné riešenie vnútorného prostredia v budovách, otvára vo švédskom Helsingborgu nové výskumné a vývojové centrum s názvom Lindab Innovation Hub.
 Lindab Innovation Hub sa oficiálne otvorí na jar 2019 ako samostatná organizácia Mindpark, na čele ktorej bude Nicklas Friberg. Hlavnou úlohou tímu bude výskum nových technológií a obchodných modelov. Nové poznatky bude využívať nielen Lindab, ale aj celé priemyselné odvetvie, v ktorom koncern pôsobí.
Otvorenie inovačného centra je jasným signálom, že Lindab považuje zdravé vnútorné prostredie v budovách za prioritné. Práve preto investuje do centra, ktoré sa na inovácie sústredí. Výskumy totiž ukazujú, že kvalita vnútorného vzduchu má veľký vplyv na zdravie, výkon a produktivitu ľudí. Lindab chce zvýšiť povedomie o tejto problematike nielen v celom priemyselnom odvetví, ale aj u samotných zákazníkov.


Členmi tímu nového centra Lindab Innovation Hub sú osobnosti s rozsiahlymi skúsenosťami a know-how v oblasti inovácií, rozvoja koncepcií a riešenie vnútorného prostredia. Budú prinášať nové pohľady na celú problematiku vďaka využívaniu inovačných konceptov a zákazníckych dát. Ich poznatky tak posunú doterajšie tradičné riešenia na vyššiu úroveň. Cieľom je, aby architekti, majitelia nehnuteľností a developeri získali väčšie a hlbšie pochopenie významu vnútorného prostredia a kvality vzduchu v budovách pre zdravie ľudí.
 Inovačné centrum tiež ponúkne priestory pre start-upové spoločnosti, ktoré vyvíjajú nové produkty a služby v oblasti riešenia vnútorného prostredia pre všetky typy budov.
  "Vidíme veľký potenciál v moderných technológiách pre vizualizáciu a monitorovanie vnútorného prostredia. Vďaka ich uvedeniu sa táto téma stane relevantnejšia a viditeľnejšia. Investovaním do inovačného centra vysielame jasný signál, že sa pripravujeme na budúcnosť, "hovorí Ola Ringdahl, prezident a riaditeľ skupiny Lindab Group.


Súčasťou rovnakej vízie, smerujúcej k zdieľaniu vedomostí a digitalizácii, sa Lindab pripravuje na digitalizáciu svojho vzdelávacieho programu. Jedným z prvých dôsledkov je, že spoločnosť ruší svoju predchádzajúcu politiku fyzickej účasti na veľtrhoch a výstavách a namiesto toho investuje do online virtuálnych výstav a konferencií ako inovatívnych a energeticky efektívnejších spôsobov interakcie s partnermi a zákazníkmi.
 "Naším plánom pre rok 2019 jasne sledujeme trend v iných odvetviach. Vidíme, že mnohé z nich robí krok mimo tradičnú stratégiu účasti na veľtrhoch. V marketingových aktivitách sa vždy snažíme o čo najväčšiu návratnosť investícií. Digitalizácia nám dáva príležitosť, ako ukázať našu ponuku a stretnúť sa so zákazníkmi oveľa efektívnejšie než na tradičnom veľtrhu, "uvádza Johan Rasmussen, riaditeľ marketingovej komunikácie Lindab.
 Vďaka pomoci inovačného tímu a zameraniu na digitálnu komunikáciu Lindab dúfa, že osloví nové cieľové skupiny v mnohých rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť si kladie za cieľ prispieť svojimi novými znalosťami nielen všetkým subjektom pôsobiacim v stavebníctve, ale aj širšej verejnosti, ktorá trávi veľkú časť života práve vo vnútri budov.
Namiesto toho bude investovať do virtuálnych expozícií a online konferencií, ktoré predstavujú inovatívnejšie a energeticky úspornejšie metódu interakcie s partnermi a zákazníkmi.
 "S využívaním moderných technológií a nových riešení chceme ľuďom pomôcť, aby lepšie porozumeli tomu, ako je kvalita vzduchu v budovách dôležitá a ako ju môžu ovplyvňovať, aby si vytvorili podmienky pre lepší život," uzatvára Ola Ringdahl.