Politika kvality

Politika kvality spoločnosti Lindab a.s.
Lindab a.s. považuje riadenie a zabezpečovanie kvality všetkých činností za jeden z hlavných nástrojov pre naplnenie svojho poslania. Kvalite podriaďuje všetky vykonávané činnosti a spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality produktu.


Hlavné zásady politiky kvality
 
· Uspokojovanie požiadaviek našich obchodných partnerov a zákazníkov. Túto úlohu považujeme za nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu našej spoločnosti ako dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
 
· Vyrábať len vysokokvalitné výrobky, ktoré v maximálnej miere uspokoja potreby a očakávania zákazníkov
 
· Znižovanie počtu nezhôd vzniknutých v spoločnosti
 
· Vytváranie korektných vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, dodávateľmi a investormi je tiež neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia.
 
· Vytváranie prostredia, v ktorom každý zamestnanec má právo a povinnosť riadiť sa systémom manažérstva kvality, ako aj nachádzať kritické miesta a podieľať sa na riešení existujúcich apredchádzaní potenciálnych problémov. Našou snahou je chybám predchádzať, každú chybupovažujeme za neprípustnú a snažíme sa odstrániť jej príčinu.
 
· Rozvíjanie potrebnej kvalifikácie a technickej zručnosti. Pripravujeme školenia a podporujeme tímovú prácu, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie dokonalosti v podnikaní a konkurencieschopnosti.
 
Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi a prijímať účinné opatrenia pri zavádzaní, spracovávaní a trvalom zlepšovaní SMK. Pre úspešné plnenie týchto zásad využije všetky dostupné prostriedky a zdroje.
 
V Jamníku, dňa 3.1.2013
Slavomír Janík
výkonný riaditeľ