Pracujte pre Lindab

Naše dedičstvo a budúcnosť

Lindab je hrdý na inovatívnych a kreatívnych pracovníkov, ktorých zamestnáva. Na ľudí s ambíciami a s vedomím ako sa rozvíjať.
Naši zamestnanci sú kompetentní, vyznávajú hodnoty materskej spoločnosti a využívajú každú príležitosť prevziať iniciatívu. To sú záruky i pre našich zákazníkov. Budeme i naďalej budovať naše dedičstvo a ďalej udržiavať Lindab ako spoločnosť, s ktorou sa vyplatí spolupracovať. vedenie k zapojeniu vlastného zdravého rozumu, je dôležitým základom pre náš budúci záväzok pozitívneho vzťahu k zákazníkom a dobrých vzťahoch medzi zamestnancami.
 
"Lindabský duch" je firemná kultúra, ktorú je možné zhrnúť do troch hlavných bodov. Tie tvoria spoločne s víziou, obchodnou stratégiou a
a konceptom "Lindab Life" samotné princípy nášho podnikania. "Lindabský duch" a trvalý úspech spoločnosti je založený na ľuďoch, ktorý zdieľajú spoločné hodnoty a hlásia sa k spoločenským záväzkom materskej firmy.
Očakávame od našich manažérov a zamestnancov, že budú propagátormi týchto myšlienok a že ich činy budú hovoriť hlasnejšie ako ich slová. Viac o hodnotách a víziách spoločnosti Lindab nájdete v sekcii "O Lindabe" na týchto stránkach.
 
Zamerané na zamestnancov
Zamestnanec je jednou z kľúčovou súčasťou konceptu "Lindab Life". Súčasne Lindab nezabúda na to, aby bol zaujímavým zamestnávateľom. Dôležitou úlohou zamestnávateľa je minimalizovať počet pracovných úrazov a určiť si cieľ pre znižovanie týchto udalosti na nulu. Rovnako podporujeme slušnosť v jednaní so zamestnancami, bez diskriminácie rasy, veku, vyznania alebo zdravotného stavu. Zamestnancov nerozlišujeme podľa politického názoru, sexuálnej orientácie alebo národností. Všetky aktivity v rámci spoločnosti musia rešpektovať základné ľudské práva, bez ohľadu na to, či je zamestnanec členom odborov alebo nie.