Nezateplená hala, Bělokozly

Previous Next

Foto 1/4

Krátky popis

Opláštění ocelové konstrukce haly. Dodávka Lindab – sekundární konstrukce, trapézové plechy, klempířské prvky a spojovací materiál, větrací žaluzie stěn.
Realizace : jaro 2011, fa. Rossí
Investor : Stáj Bělokozly v.o.s.

Zadáním investora bylo postavit jednoduchou a funkční nezateplenou halu pro uskladnění krmiva a dalších potřeb pro provoz stájí. Kompletní dodávku realizovala firma Rossí, která vyrobila a smontovala primární ocelovou konstrukci. Další materiál dodala společnost Lindab, jejíž technické oddělení připravilo pro firmu Rossí montážní dokumentaci. Sekundární konstrukci haly tvoří střešní vaznice typu Z, výšky 200 mm, vyrobené z žárově zinkovaného ocelového plechu tl. 2,0 mm, z oceli kvality S350GD. Dalším prvkem sekundární konstrukce jsou stěnové paždíky, profily Z a C ze stejného materiálu jako střešní vaznice. Návrh vhodných profilů zpracovalo technické oddělení Lindab. Střešní vaznice jsou spojovány vsunutím do sebe s přesahy a stěnové paždíky jsou uloženy mezi rámy jako prosté nosníky. Opláštění střechy je provedeno z trapézových plechů LTP45 a opláštění stěn z profilu LVP20. Pro odvodnění střechy je použit systém Lindab Rainline. Posuvná vrata vyrobila firma Rossí z ocelové konstrukce a trapézových plechů LVP20. Z důvodu uskladnění materiálů citlivých na vlhkost bylo důležité zajistit funkční odvětrání vnitřního prostoru haly. Na stěnách jsou použity větrací žaluzie, které vyrábí společnost Lindab – divize ventilace. Pro odvětrání střechy jsou použity větrací turbíny.