Softwarový balík Cyprion

Lindab Buildings a stavební partneri využívajú patentovaný integrovaný softvérový nástroj Cyprion umožňujúci návrhy a naceňování stavieb od počiatočných fáz projektu až po konečnú dodávku stavby.

Lindab Buildings a stavební partneri využívajú patentovaný integrovaný softvérový nástroj Cyprion umožňujúci návrhy a naceňování stavieb od počiatočných fáz projektu až po konečnú dodávku stavby. Cyprion vypočíta nielen náklady a hmotnosť budovy, ale stanovuje aj požiadavky na dopravu, normohodiny nutné pre výstavbu budovy, dobu činnosti žeriavu, reakčné sily základov a ponúkne aj 2D a 3D náhľady.