C profily

Previous Next

Foto 1/2

Popis

C - profily, ako tenkostenné stojky sú často používané pri oceľových stavebných konštrukciách na orámovanie dvier a okien, ako nosné prvky vnútorných stien, okrajové väznice i nosné prvky ľahkých konštrukcií. Stojky C majú rozdielne šírky pásnic, čo umožňuje vytvárať uzavreté profily.

Profily sú vyrobené z materiálu FeE 350 G podľa EN 10147 

Pre statický návrh C profilov slúží software LindabStructuralDesigner

 

2 Softvér