Tenkostenné profily

Previous Next

Foto 1/6

Popis

Tenkostenné oceľové profily Lindab  sú oceľové profily valcované za studena z hlboko žiarom pozinkovanej ocele S350GD+Z275 s medzou klzu 350 MPa a vrstvou zinku 275 g/m2.
 
Používané hrúbky profilov sú od 0,7 do 3,0 mm, v závislosti od typu a použitia profilu. Sú určené najmä pre konštrukčné účely v stavbách ako nosné a doplnkové profily. 
Všetky profily sú navrhnuté a vyrábané podľa normy pre navrhovanie tenkostenných profilov. 
Profily sú dodávané na mieru podľa požiadaviek zákazníkov. Limitné dĺžky sú uvedené v podrobnejších informáciách pri každom profile (viď. katalóg)
 
Vyrábame hlavne tieto profily:
Z profily vhodné ako väznice a stojky montovaných hál, krokvy
C profily vhodné ako doplnkové profily väznicových systémov hál, výmeny pre okná, stĺpy stien montovaných stenových konštrukcií, stropnice
U profily doplnkový profil k C profilom, napr. ako pätky, spojky, vodiace profily stien (vnútorný rozmer U profilov zodpovedá rozmerom C profilov)
ZS profily vhodné ako distančné profily skladieb plochých striech 

Profily RY a SKY špeciálne profily pre montáž nosných stenových modulov obvodových stien

2 Softvér