Z profily

Previous Next

Foto 1/2

Popis

Z - profily, ako tenkostenné väznice sú určené pre použitie predovšetkým ako väznice stropov, striech a stien oceľových hál. Ich pásnice majú rozdielnu šírku, ktorá umožňuje väznice spojiť preložením, čím sa zvyšuje únosnosť väzníc v mieste podpory.

Výška profilu pre Z - väznice je od 100 do 350 mm a v hrúbkach materiálu od 1,0 do 3,0 mm.

Rozmerová rada: Z100, Z120, Z150, Z200, Z250, Z300 a Z350

 

Dodávky v požadovaných dĺžkach: min. dĺžka 1,6 m, max. dĺžka 13,0 m.
 

 

Pre statický návrh Z profilov slúži software LindabStructuralDesigner.

2 Softvér